Geleneksel Hint Kıyafeti Sari

Hintliler İneğe mi Tapıyor?

   
Kutsal İnek

       Yaklaşık bir milyar üç yüz yirmi dört milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir Hindistan.Ve dünyada hiçbir ülke, Hindistan'daki kadar dini çeşitliliğe ve zenginliğe sahip değildir. Bu zenginliği ve renkliliği yaşamlarının her alanında görmeniz mümkün.
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi
   Nüfusun yüzde sekseninden fazlası Hinduizme inanır. Yaklaşık iki yüz milyonu Müslüman, geri kalanlar da Hristiyan, Sikh, Caynist, Buddhist, Musevi, Parsi, Zerdüşti vs. dinlere inanmaktadır.
Brahma,Vishnu,Shiva,İndra,Agni,Soma,Surya,Varuna,Hanuman,Ganeşa,

                                           Peki nedir Hinduizm? 
     Her şeyden önce bir yaşam tarzı ve Hindistan'ın temel taşıdır.Halk arasında kast sistemi vardır, yani insanlar sınıflara ayrılır:
1.Brahmanlar (Din adamları)
2.Kshatriyalar (Savaşçılar)
3.Vaisya (Tüccar,esnaf,çiftçi vs.)
4.Sudra (İşçiler)
5.Paryalar (Kast dışı olanlar)
     Hinduizmde reenkarnasyon inancı vardır.Yani bir insan yaşamı boyunca kötü davranışlarda bulunduysa bu kötü karma oluşturur ve bunun sonucunda aşağı seviyeden bir bedenle tekrar dünyaya gelir.Fakat yaşamı boyunca iyi şeyler yapmış bir insan, iyi karma oluşturarak yeniden doğma zincirini kırar ve ruhu 'moksha' yani özgürlük seviyesine ulaşır.
     
İnsan yaşamı boyunca yaptığı iyiliklere göre farklı bedenlerle olmak üzere tekrar tekrar dünyaya gelir.Bu doğma zincirini sadece ruhu mokshaya ulaşanlar kırabilir.
     Hinduizmde 330 milyondan fazla tanrı vardır. Bu rakam gözünüzü korkutmasın çünkü işin özü, çokluk içinde tek Tanrı inancıdır. Yani bir tanrının milyonlarca avatarı (bedenlenmesi) olabilir. En bilindik üç görünümü ise Brahma, Vishnu ve Şiva'dır. Bu üçü, Hindu Tanrı Üçlemesi Trimurti'yi oluştururlar.

Hintliler ineğe tapmaz.Her hayvana olduğu gibi ona da saygı ve sevgi duyarlar.
       Şimdi gelelim asıl sorumuza... Hintliler ineğe mi tapar? HAYIR... Hintliler ineğe tapmazlar, SAYGI duyarlar. Hem de öyle böyle değil.. Nedeni ise:
      Hani dedik ya Hinduizmde Tanrıların farklı avatarları yani bedenlenmeleri vardır. Ve inekler de tüm kainatın anası olan Tanrıça Devi'nin sembolü sayılmaktadır. Bu yüzden ülkedeki en özgür canlılardır. Caddelerde, dükkanlarda serbestçe dolaşırlar. Hatta sıklıkla trafiği felce uğratırlar.
     Hinduizm inancı gereği sadece ineklere değil bütün hayvanlara saygı ve sevgi vardır. Halkın bir çoğunun vejeteryan olmasının nedeni de budur.