Geleneksel Hint Kıyafeti Sari

Hint Mitolojisinde Tufan Efsanesi

     Tufan olayı efsanesi Yahudilik,Hristiyanlık ve İslam dinlerinin yaşandığı bölgelerin yanı sıra Çin,Malezya,Hindistan ve Tibet gibi bölgelere ait halkın geleneğinde de bulunmaktadır.Bazı farklılıklar olsa da genel olarak konu aynıdır.Dini kurallara karşı gelen insanlar çoğalır ve yeryüzü günahlarla dolar,toplumu uyarmakla görevli kişiler vardır,son olarak da tanrısal bir cezayla yeryüzü bu günahkarlardan temizlenir ve yeni bir nesille başka bir çağ başlar.

     Hint mitolojisinde dört çağ (yuga) vardır.Bunlar;Satya Yuga,Treta Yuga,Dwapara Yuga ve Kali Yuga'dır.Her çağ Tanrı Brahma'nın bir gününe denk gelir.(Brahma'nın bir günü 1 kalpa,yani 8.640.000.000 yıldır.)Hint mitolojisindeki tufan olayı ise Satya Yuga zamanı sona ermek üzereyken gerçekleşir.Tufanla ilgili bilgiler 'Matsya Purana','Şatapatha Brahmana' ve 'Mahabharata' gibi kaynaklarda gösterilir.
    Rivayete göre Satya Yuga zamanında yaşayan Manu Vaivasvata adında erdemli bir kral vardı.Kralın Charma,Sharma ve Yapeti adında üç oğlu vardı.O dönemde insanlar Tanrılarla bağlantısını kesmiş,'dharma' anlayışını yitirerek, yolsuzluk ve günaha batmışlardı.Fakat erdemli kral Manu sıkı bir Vishnu inanırıydı ve halen daha ibadetlerine devam ediyordu.Bu adam Tanrı Vishnu'nun da ilgisini çekmişti.Vishnu bu adamın kurtarılmaya değer olduğunu düşündü ve onu uyarmak için ilk defa bir avatara bürünerek dünyaya indi.
     Bir gün Manu suda elini yıkarken küçük bir balık avucuna geldi. Balık dile gelerek Manu'dan denizde büyük balıkların küçükleri yediğini, tehlikede olduğunu ve bu yüzden onu koruyup büyütmesini istedi. Kral Manu, ona sığınan bütün canlıları koruması gerektiğini düşünerek balığı aldı ve onu önce bir kavanoza koydu. Ama balık kısa sürede büyüdü ve ona sığamaz hale geldi. Bu sefer Manu büyük bir gölcük kazıp balığı içine koydu. Ona da sığamayacak kadar büyüyünce, balığı denize saldı. Büyüyen balık artık tehlikeden kurtulmuştu.
    Matsya formundaki Tanrı Vishnu,görevini tamamlayan Manu'ya gerçek kimliğini açıkladı.Ve yaklaşan tufan için onu uyardı.Vishnu, Manu'ya bir gemi inşa etmesini emretti.
    Böylece Manu,Tanrı Vishnu'nun emri üzerine, okyanustan hayli uzak bir bölgede aylarca çalışarak bir gemi inşa etti.Tufan olayı gerçekleştiğinde Manu yanına 9 çeşit tohumu ve bazı hayvan cinslerini alarak gemiye bindi.Tanrı Vishnu Matsya (balık) avatarıyla onun yanına geldi.Manu yılan Vasuki'yi ip gibi kullanarak Matysa'nın boynuzuna bağladı.    Matsya gemiyi hızla Kuzey Dağı'nın (Himalaya) doruklarına götürdü ve Manu'ya gemiyi bir ağaca bağlamasını,sular çekildikçe aşağı inmesini söyledi.Manu da onun dediği gibi yaptı.Bu yüzden Kuzey Dağı'nın bayırına 'Manu Yokuşu' denilmektedir.Sel bütün yaşamı içine alıp yok etti.Sadece Manu ve gemidekiler hayatta kaldı.
   
   Bu tufan olayından sonra Manu, pişmiş aştan bir adak hazırladı ve yıllarca bir çileci olarak tapınmaya devam etti.Bir süre sonra Tanrı Brahma, Manu'ya eş olarak Ananti'yi yarattı.Böylece insan nesli yeniden türemeye başladı.