Geleneksel Hint Kıyafeti Sari

Hint Mitolojisindeki Tanrıçalar

     Hinduların çok sevdikleri üç büyük tanrı vardır.Bunlar;yaratıcı Brahma,koruyucu Vishnu ve yok edici Shiva'dır.Bu Tanrılar,Hindu Tanrı Üçlemesi 'Trimurti'yi oluştururlar.Bu üçlemenin dişil formu olan 'Tridevi'yi ise;Sarasvati,Lakshmi ve Parvati oluşturur.
Sarasvati,Lakshmi,Parvati


Sarasvati
 SARASVATİ
 • Öğrenme, bilgelik, müzik ve estetiğin tanrıçası, Brahma'nın karısıdır.
 • Vedalarda bir nehir tanrıçası olarak gözükür.Onun su ile bağlantısından dolayı; arındırıcı, yaratıcı ve besleyici özellikleri olduğuna inanılır.
 • Modern Hinduizm'de, Sarasvati, Hindu Tanrı Üçlemesi Trimurti'nin kadın varlıklarını temsil eden üç tanrıçadan (Lakshmi ve Parvati) biridir.
 • Kar beyazı bir cildi ve sarı giysisiyle çok güzel bir kadın olarak tasvir edilir.
 • Genellikle beyaz bir nilüfer ya da kuğu üzerinde oturmaktadır.
 • Binek hayvanları ise tavuskuşu, kuğu ya da kazdır.
 • Dört kolu vardır.İki eliyle Vina denilen müzik aletini çalar.Diğer ellerinde bir nilüfer çiçeği veya tesbih ve eğitimi sembolize eden bir kitap tutar.Bu tesbih inci tanelerinden oluşur.Bazen bunun yerine küçük bir vazo olur.Bazen de ellerinde deniz kabuğu, ip, koku kabı, değnek gibi değişik semboller de tutar.
 • Sanatın, bilgeliğin ve güzel söz söylemenin tanrıçasıdır.
 • Sanskrit dilinin mucidi olarak kabul edilir.
 • Bazen 'vaç' yani söz ile birleştirilerek Sarasvativaç diye de söylenir.Ayrıca Bharati, Shatarupa, Vedamata, Brahmi, Sarada, Vagisvari ve Putkari olarak da bilinir.
 • İlk okumaya başlayan Hindu çocuklar için bu tanrıçaya tapınılır.Ayrıca birçok okulda eğitime bu tanrıçanın adıyla başlanır.
          
                                     
Lakshmi
    LAKSHMİ    
 • Tanrı Vishnu'nun karısı, maddi ve manevi zenginliğin, refahın ve güzelliğin tanrıçasıdır.
 • Ona Shri,Maha Lakshmi ve Thirumagal da denir.
 • Dört veya sekiz kolu vardır.Ama Vishnu ile birlikte resmedildiği  zaman iki kollu olarak gösterilir.
 • Dört eli, bir Hindu insanının yaşamdaki dört hedefi olarak kabul edilen; dharma(erdem), kama(haz,tutku), artha(zenginlik) ve moksha'yı(özgürlük) temsil eder.
 • Ellerinde nilüfer çiçeği tutar.Diğer ellerinden biri yere altın döker,diğeri 'korkma' pozisyonundadır.
 • Altın tenli güzel bir kadın olarak tasvir edilir.
 • Altın işlemeli kırmızı kıyafetleriyle lotus üzerinde oturur.
 • Bazı resimlerde iki yanında da iki fil vardır.Bazen dört fil vardır.
 • Okyanusun çalkalanması sırasında doğmuştur.
 • Binek hayvanı beyaz bir baykuştur.
 • Kocası Vishnu ne zaman dünyaya bedenlenerek gelse,o da onun karısı olarak bedenlenir.Vishnu 'Vamana (cüce) ' olarak doğduğunda Lakshmi; 'Padma (nilüfer) ' veya Kamala olarak doğmuştur,Parashurama olduğunda Dharini, Rama olduğunda Sita, Krishna olduğunda ise Radha veya Rukmini olarak doğmuştur.
                                                                                     
        
Parvati
       PARVATİ
 • Shiva'nın karısı, doğurganlık, sevgi ve bağlılığın tanrıçasıdır.
 • Sarasvati ve Lakshmi ile birlikte Hindu tanrıça üçlemesi Tridevi'yi oluşturur.
 • Parvati dağ kralı Himavan ile kraliçe Menan'ın kızıdır.
 • Ganesha ve Kartikeya ise Parvati'nin çocuklarıdır.
 • Genellikle dört,sekiz veya on kollu olarak tasvir edilmesine rağmen Shiva ile birlikte resmedildiğinde iki kollu olarak gözükür.
 • Ellerinde disk, topuz, ok, yay, mızrak, kılıç, nilüfer çiçeği, savaş baltası,deniz kabuğu gibi nesneler tutar.
 • Binek hayvanı Nandi adlı öküz, kaplan veya aslandır.
 • Yüzden fazla enkarnasyonu vardır.
 • Yardımsever bir tanrıça olarak;Uma, Gauri, Parvati, Haimavati ve Caganmata'dır.Durga, Kali, Tara, Candhi vs ise öfkeli enkarnasyonlarındandır.


Durga
DURGA
 • Shiva'nın karısı Parvati'nin bir formudur fakat bağımsız gözükür ve ona ayrıca tapınılır.
 • Evrenin koruyucu annesidir.Dünyadaki kötülüklerle savaşır.
 • Savaş tanrıçasıdır.
 • Sekiz veya on kolu vardır.
 • Ellerinde üç uçlu mızrak Trişula, kılıç, yılan, davul, zil, kalkan, gürz, deniz kabuğu, ok, yay, çark ve su kabı tutar.
 • Binek hayvanı bir aslan veya kaplandır.
 • Tanrısal varlığın dişil enerjisi Şakti'dir.
 • Durga'nın, Mahisha isimli bir kötü ruh (asura) ile olan savaşı çok ünlüdür.
 • Bu hiddetli tanrıçanın Navadurga denilen dokuz biçimi vardır.Bunlar; Şailputri, Brahmaçarini, Çandraghanta,  Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalaraatri, Mahagauri ve Siddhidhaatri'dir.
 • Triyambake (üç gözlü tanrıça) olarak da anılır.
 • Sol gözü ay tarafından sembolize edilen arzuyu,sağ gözü güneş tarafından sembolize edilen eylemi,orta gözü ise ateş tarafından sembolize edilen bilgiyi temsil eder.
 • Eylül-Ekim aylarında kutlanan Durga-Puja festivalinde Durga'ya tapınılır.


Kali
KALİ
 • Shiva'nın karısı ve Parvati'nin formlarından biridir.
 • Kara renkli korkunç bir tanrıçadır.
 • Boynunda insan kafataslarından yapılmış bir kolye takar.
 • Kesilmiş insan kollarından kendisine etek yapar.
 • Dili dışarıdadır ve kandan kıpkırmızı olmuş durumdadır.
 • Ellerinde kılıç, kesilmiş bir insan başı, üç uçlu mızrak (trişula), disk, deniz kabuğu, topuz, yay ve hançer gibi nesneler vardır.
 • Kali sözcüğü hem 'kara'  hem de 'zaman' anlamına gelir.
 • O,canlıları yalayıp yutan Zamandır.
 • İblis Raktabija ile olan savaşı ünlüdür.
 • Aydınlanma ve kurtuluşun tanrıçasıdır.İnsanlardaki egoyu yok ederek moksha'ya (özgürlük) ulaşmalarını sağlar.


İndrani,Shachi,Aindri
İNDRANİ
 • Tanrı İndra'nın eşidir.
 • Gazap ve kıskançlığın tanrıçasıdır.
 • O yedi Matrikah'tan (yedi ana tanrıça) biridir.
 • Dört kolludur.
 • Ellerinde mızrak ve vacra (şimşek) tutar.Diğer elleri koruyucu ve bağış verici biçimindedir.
 • Binek hayvanı  İndra'nın binek hayvanı Airavatha gibi beyaz bir fildir.
 • Ten rengi kırmızıdır ve güzel süslemeleri olan bir taç giyer.
 • Shachi veya Aindri olarak da bilinir.
 • İndrani aslında zalim bir iblis olan Puloman'nın kızıydı.Daha sonra bu iblis İndra tarafından öldürüldü.
 • Çok güzel ve şehvetli bir kadındır.   
 •  İndrani,çekiciliği neredeyse hiç kimsenin karşı koyamayacağı,eşsiz güzelliğin bir kadını olarak tasvir edilir.
 • Bin tane gözü vardır.
 • Cayanta,Cayanati,Midhusa,Nilambara,Rbhus,Rsabha ve Chitragupta'nın annesidir.Svaha
SVAHA
 • Ateş, yaşam, annelik ve evlilik tanrıçasıdır.
 • Daksha(Brahma'nın oğlu) ve Prasuti'nin kızı ve Agni'nin karısıdır.
 • Agni başlangıçta onunla evlenmeye isteksizdi ama sonunda Svaha onu ikna etti  ve ölümsüz oldu.
 • .Efsaneye göre Agni Kritikas'a aşıktı.Onlar yedi kızkardeşti.Agni her kız kardeş tarafından reddedildi ve bunun öfkesiyle ormana çekildi.Fakat Svaha ona aşıktı.Bu yüzden ormana kadar onu takip etti.Svaha bir periydi ve sihirli güçleri vardı.Bu şekilde her Kritikas'ın şeklini alarak altı defa Agni'nin yanına gitti ve onunla aşk yaşadı.Fakat yedinci defa gittiğinde Agni onun hilesini anladı.Ama ona kızmadı,hem eşi olarak kabul etti hem de ona ölümsüzlük bahşetti.
 • Svaha evlenmeden hamile kalamayacağını bildiği için,her ne kadar Agni'ye aşık olsa da hamile kalmadı.Bunun yerine her aşk yaşadığında topladığı altı spermi bir mağarada sakladı.Ve sonra  Skanda dünyaya geldi.Fakat herkes onu Kritikas ve Agni'nin oğlu olarak gördü.
 • Svaha'nın oğulları Pavak(yangın), Pavaman(ateş) ve Suchi(güneş ateşi)'dir.
 • Bir kurban ateşi sırasında  'svaha' denilmezse, tanrıların sunakları kabul etmediğine inanılır.KAYNAKÇA

Kaya,Korhan,(2011),Hinduizm,Dost Kitabevi Yayınları
http://www.hindudevotionalblog.com/2016/03/appearance-of-goddess-parvati.html
https://www.astroved.com/astropedia/en/goddess/indrani
http://www.charanamrit.com/gods/svaha_2231
https://en.wikipedia.org/wiki/Svaha
http://www.hindudevotionalblog.com/2011/12/ardhnarishwar-pictures-of-shiva-parvati.html?m=0
https://shivshankardaily.wordpress.com/page/13/